Polistiren Deney Sonucu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan polistiren ürünümüz için yapılan deney ve test sonuçları: Kütle erime akış hızı (TS EN ISO 1133/Nisan 2007 23°C-50%, 230°C – 2.16kg, 5 dakika ön ısıtma 19-21/11/2008 Kalıp içi çap:2.095mm Kalıp uzunluk: 8.00mm).

Polipropilen Deney Sonucu

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan polistiren ürünümüz için yapılan deney ve test sonuçları: Kütle erime akış hızı (TS EN ISO 1133/Nisan 2007 23°C-50%, 200°C – 2.16kg, 5 dakika ön ısıtma 19-21/11/2008 Kalıp içi çap:2.095mm Kalıp uzunluk: 8.00mm).

Polietilen Deney Sonucu

TSE Deney Laboratuvarları Merkezi Başkanlığı Kimya Laboratuvarı tarafından 08.08.2007-09.08.2007 tarihleri arasında TS EN ISO 1133/Mart 2006 plastikler, termoplastikler kütlesel erime hızı (MFR) ve hacimsel erime akış hızı (MVR)’nin tayini için yapılan deney ve test sonucudur.